bolet_teletype
به سایت خبری "جی کی" نیوز خوش آمدید
l_bolet_tele
آخرين بروزرساني ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ،‌ ۰۹:۱۶
bolet_tele
جی کی نیوز؛ اعتقاد همه مااین است که بایستی به رای مردم وآراء وانتخاب وعقیده آنها احترام گذاشت ، حتی اگراشتباه باشد ، باید گذاشت وگذشت تااگراشتباه بود ، خود به اشتباه شان پی ببرند ! اندک زمانی دیگررسما” وقانونا” پنجمین شورای اسلامی شهرها وروستا کارخود راآغازخواهند کرد که شاید خیلی ها دراین انتظاروباورند که […]
کد خبر: 11494
تاریخ انتشار: سه شنبه ، ۱۳ تیر ۱۳۹۶ - 22 May , 2019

جی کی نیوز؛ اعتقاد همه مااین است که بایستی به رای مردم وآراء وانتخاب وعقیده آنها احترام گذاشت ، حتی اگراشتباه باشد ، باید گذاشت وگذشت تااگراشتباه بود ، خود به اشتباه شان پی ببرند !

اندک زمانی دیگررسما” وقانونا” پنجمین شورای اسلامی شهرها وروستا کارخود راآغازخواهند کرد که شاید خیلی ها دراین انتظاروباورند که براستی بارای دادن به کاندید ویا کاندیداهای مورد نظرشان ، حالا دراندیشه بازخوردرای ویا آرای خود ازایشان باشند واین یعنی بهترین زمان برای تلافی ! بحث پیرامون نماینده های انتخاب شده درشورای اسلامی شهرخارگ وچگونگی آن ودلایل آن ، قطعا” واکنون بیهوده می باشد چراکه وقتی داوریک مسابقه فوتبال ، سوت پایان آن رابه صدادرآورد ، دیگرکسی قادربه بازگشت نتیجه آن ویا حتی بازگشت به دقیقه اول بازی نمی باشد حال آنکه دررابطه باعزیزان انتخاب شده بایستی به این نکته تاکید داشت که هرپنج نفرانتخاب اصلح مردم خارگ بوده وخواهد بود ، همانگونه که بحث پیرامون کاندیداهای چهاردوره گذشته وعزیزانی که برمسند آن تکیه زده بودند ، بی جا ، بی نتیجه وکلا” بی فایده خواهد بود .

اما سخن اکنون ما باپنج دلاوری است که نام آنها ازصندوق های آرای این جزیره مرجانی وتوسط مردم خونگرم ومتعهدش ، بیرون آمده است ، خواهد بود ! شوروشوق نسبتا” خوبی رادرزمان قبل ازانتخابات ودرمحل ستادهای انتخاباتی کاندیداهای محترم وخوب شهرمان شاهد بودیم ، سوای شیرینی وکیک وشربت وکلوچه ، حرف های کاندیداها شنیدنی بود که ” اگه من انتخاب شوم وشمابه من رای بدی ، این کارراخواهم کرد وآن کاررابرایتان انجام خواهم داد” و خلاصه حرف های خیلی زیبایی راشنیدیم که شاید اگریک چهارم این صحبت های بسیارزیبا وقول وقرارهایی راکه عزیزان کاندیدا درآن زمان برزبان جاری ساختند ، دراین جزیره عملی شود ، بدون شک باید پروازهای گردش گری جزیره کیش رابه سمت وسوی جزیره خارگ تغییرداده وبازاراین جزیره ومردم آن رابی نیازازهرگونه درخواست ومشکلی دانست .

امروزبه آنهایی که برای مردم وبخاطرهمان قول وقرارهایی که به مردم دادند ، باید گفت دست مریضاد وحتی بایستی نام آنها رابرای دوره های بعدی ملکه ذهن مان نمائیم . مردم خارگ ازپنج کاندیدای جوانی که به شوراراه یافته اند عمل می خواهند و حرکت ! کارمی خواهند وپیگیری ! تلاش شبانه روزی می خواهند وعمل به حرف ها وقول وقرارها ! بهرحال شاید جوانی یکی ازفاکتورهایی است که درمیان هرپنج کاندیدای محترم شورای اسلامی شهرخارگ مشهودوبارزاست وشاید خیلی ها این جوانی رابه نوعی دیگرتعبیرکنند وبعنوان مثال عدم تجربه رادرمیان سوابق کاری ایشان کمترمشاهده نمایند اما باید بپذیریم چه بخواهیم وچه نخواهیم این پنج جوان بی شیله پیله برای کمک به مردم وحل مشکلات بازمانده ازشانزده سال گذشته درشوراهای اسلامی پیشین ، وارداین کارزارسخت شده اند ، کمک به ایشان وارائه طریق وبیان پیشنهادات مختلف به این پنج جوان آینده دارکه البته دونفرشان ازشورای قبلی گام به شورای جدیدنهاده اند ، می تواند شورایی پویا وزیبنده شهرخارگ را به دنبال داشته باشد . باید به این ها اعتماد کرد ، بابررسی عقبه ایشان وحضورشان دراین جزیره ، می توان هوای پاک وبی آلایش وبدون ابری برای این شورامتصوربود .

اگربه خودمان بقبولانیم که این هابرای کمک به ما آمده اند وبرای رفع مشکلات مردم  خارگ گام نهاده اند وبه دنبال اعتراض واستیضاح آنها نباشیم ، بدون شک ایشان نیزتوان مقابله بامشکلات وحل ورفع آن راخواهند داشت . شاید خواننده این مطلب دراین تفکرفرورود که بنده نگارنده حامی وحمایت کننده بذرهایی هستم که معلوم نیست دربرداشت چه محصولی رابه ماارائه دهند ، اما اینگونه نیست ، بلکه جوانی ودانش این عزیزان دوفاکتورممتازی است که باید ازبابت آن به این پنج نفرنمره قبولی قبل ازامتحان راداد . امادرپایان روی سخن ما با هرپنج کاندیدمحترم شورای اسلامی شهرخارگ می باشد ، عزیزان تاچندی دیگرپشت میزهایی قرارخواهید گرفت که درقبال آن ودربرابرمردمی که به شمارای داده وانتخابتان کردند ، مسئول و مجری خواهیدبود ، پس برای همشهری های خود بهترین رابخواهید ، بااین مردم صاف وصادق باشید ، مشکلات خودتان رانیزبااین مردم درمیان بگذارید تاآنها باشماهم سازوهمیارباشند ، کاری نکنیدکه باعث گردد تاآنها به مردم کوفه تبدیل شوند ، مردم خارگ خوب وبد راازهم تمیزمی دهند پس برای صداقتشان وقت بگذارید ، برای تک تک آرای شان ، خدمت کنید ومطمئن باشید مردم قدردانی خواهید داشت . شورای اسلامی شهر، محل برگزاری استاندآپ کمدی نیست که بخواهیم با فیگورهای مختلف مردم رابخندانیم وسرکارشان بگذاریم . . . ازتک تک شمامطمئن هستیم وبرای همین است که اینک شما شورای اسلامی شهرمان هستید ، پس مراقب باشید که این مردم عینک های نمره بالا وچشمانی تیزبین آنهم ازپشت همین عینک هادارند . . .

به امید موفقیت تان .

سید فریور موسوی


بازگشت به صفحه اصلی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
در انتظار بررسی: 2322
انتشار یافته: ۰

نام:

متن نظر:

آخرین اخبار